ارائه راهکارهای یکپارچه سازی سازمانی در بستر BPMS | گروه تخصصی بتاو

 
XBRL

۰۶ آذر دوره آموزشی زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر (XBRL)

  XBRL foundation: ظهور فناوری اطلاعات و پیشرفت و گسترش آن سبب تحول و دگرگونی کسب و کارها شده است. امروزه، تمامی اطلاعات کسب وکاری در قالب های مختلف Excel، Word، HTML یا PDF در سیستم‌های رایانه‌ای ذخیره شده است. عدم وجود قالب یکسان، باعث بوجود آمدن...

بیشتر بخوانید