ارائه راهکارهای یکپارچه سازی سازمانی در بستر BPMS | گروه تخصصی بتاو

 
۲

۰۴ بهمن فرآیندکاوی، ابزاری جهت کشف، نظارت، و بهبود فرآیندهای واقعی کسب و کار

نویسنده گان: مریم توکلی زانیانی دانشجو دکتری مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران محمدرضا غلامیان استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران  چکیده فرآیندکاوی یک تکنیک مدیریت فرآیندها و یک حوزه تحقیقاتی نسبتا جوان است که به تحلیل و نظارت بر اجرای فرآیندهای کسب و کار می‌پردازد. این...

بیشتر بخوانید