ارائه راهکارهای یکپارچه سازی سازمانی در بستر BPMS | گروه تخصصی بتاو

 
R&D

۲۷ بهمن دوره بازطراحی فرآیندهای تحقیق و توسعه

معرفی دوره: تجاری سازی ایده ها که از آن تحت عنوان نوآوری یاد می شود قابلیت تبدیل شدن به مزیت رقابتی پایدار را برای شرکت ها دارد. نوآوری در قالب ارائه محصولات و خدمات جدید و یا استراتژیها و فرآیندها یک فرآیند سیستماتیک و نه یک...

بیشتر بخوانید
۲

۰۴ بهمن فرآیندکاوی، ابزاری جهت کشف، نظارت، و بهبود فرآیندهای واقعی کسب و کار

نویسنده گان: مریم توکلی زانیانی دانشجو دکتری مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران محمدرضا غلامیان استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران  چکیده فرآیندکاوی یک تکنیک مدیریت فرآیندها و یک حوزه تحقیقاتی نسبتا جوان است که به تحلیل و نظارت بر اجرای فرآیندهای کسب و کار می‌پردازد. این...

بیشتر بخوانید