ارائه راهکارهای یکپارچه سازی سازمانی در بستر BPMS | گروه تخصصی بتاو

 
Business-Intelligence-6

۰۳ بهمن بازطراحی در فرآیندهای بین وظیفه ای; مطالعه موردی: یکپارچه سازی BPMSفروش، نرم افزارهای مالی

نویسنده: بتاو   چکیده: در این مقاله معماری ای در جهت یکپارچه سازی سیستم مدیریت فرآیند (BPMS) با سیستم های غیر فرآیندی پیشنهاد می گردد. چالش پیش رو، یکپارچه سازی سیستم های مبتنی بر فرآیندهای فروش، بازرگانی و انبار با نرم افزارهای متعدد مالی برای محاسبه بهای...

بیشتر بخوانید
Untitled-1

۱۵ دی عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی

تغییرات خارجی مانند رقبا، بازار، طرح کسب و کار، محیط، ترجیح مصرف کننده و تکنولوژی باعث ایجاد تغییر در مزیت رقابتی شرکت ها می شود. در کسب و کار چیزی که امروز بکار می آید، ممکن است فردا کار نکند. دلیل دیگری که باعث می شود...

بیشتر بخوانید
208bf0d

۱۲ اسفند معرفی سیستم فرآیند کسب و کار

در سال‌های اخیر، رویاروئی کسب و کارها با چالش تغییرات سریع محیطی، موجب شده است که فرایندها به دلیل ارتباطات متقابل مولفه‌های داخلی‌شان و تاثیرات متقابل خود با محیط، پیچیدگی بسیاری را نشان دهند. بنابراین سازمان‌ها برای وفق یافتن با محیط‌های پیچیده امروزی به قابلیت‌های...

بیشتر بخوانید