ارائه راهکارهای یکپارچه سازی سازمانی در بستر BPMS | گروه تخصصی بتاو

 
Lego-3

۰۶ آذر دوره آموزشی فضاسازی فروشگاه با هدف تشویق خرید

دوره آموزشی فضاسازی فروشگاه با هدف تشویق خرید: در سال‌های گذشته مبنای بحث‌های انجام‌شده در حوزه بازاریابی و طراحی فروشگاه،‌ حاکمیت مطلق مغز در تصمیمات خرید مشتریان بود. اما پس‌ازآنکه بحث¬های حوزه بازاریابی عصبی در حوزه طراحی فروشگاه مطرح شد و مشخص شد که ۹۰ درصد...

بیشتر بخوانید