ارائه راهکارهای یکپارچه سازی سازمانی در بستر BPMS | گروه تخصصی بتاو

 
Business-Intelligence-6

۰۳ بهمن بازطراحی در فرآیندهای بین وظیفه ای; مطالعه موردی: یکپارچه سازی BPMSفروش، نرم افزارهای مالی

نویسنده: بتاو   چکیده: در این مقاله معماری ای در جهت یکپارچه سازی سیستم مدیریت فرآیند (BPMS) با سیستم های غیر فرآیندی پیشنهاد می گردد. چالش پیش رو، یکپارچه سازی سیستم های مبتنی بر فرآیندهای فروش، بازرگانی و انبار با نرم افزارهای متعدد مالی برای محاسبه بهای...

بیشتر بخوانید
Untitled-1

۱۵ دی عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی

تغییرات خارجی مانند رقبا، بازار، طرح کسب و کار، محیط، ترجیح مصرف کننده و تکنولوژی باعث ایجاد تغییر در مزیت رقابتی شرکت ها می شود. در کسب و کار چیزی که امروز بکار می آید، ممکن است فردا کار نکند. دلیل دیگری که باعث می شود...

بیشتر بخوانید
XBRL

۰۶ آذر دوره آموزشی زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر (XBRL)

  XBRL foundation: ظهور فناوری اطلاعات و پیشرفت و گسترش آن سبب تحول و دگرگونی کسب و کارها شده است. امروزه، تمامی اطلاعات کسب وکاری در قالب های مختلف Excel، Word، HTML یا PDF در سیستم‌های رایانه‌ای ذخیره شده است. عدم وجود قالب یکسان، باعث بوجود آمدن...

بیشتر بخوانید
Lego-3

۰۶ آذر دوره آموزشی فضاسازی فروشگاه با هدف تشویق خرید

دوره آموزشی فضاسازی فروشگاه با هدف تشویق خرید: در سال‌های گذشته مبنای بحث‌های انجام‌شده در حوزه بازاریابی و طراحی فروشگاه،‌ حاکمیت مطلق مغز در تصمیمات خرید مشتریان بود. اما پس‌ازآنکه بحث¬های حوزه بازاریابی عصبی در حوزه طراحی فروشگاه مطرح شد و مشخص شد که ۹۰ درصد...

بیشتر بخوانید