ارائه راهکارهای یکپارچه سازی سازمانی در بستر BPMS | گروه تخصصی بتاو

 
Untitled-1

۱۵ دی ۱۳۹۵ عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی

تغییرات خارجی مانند رقبا، بازار، طرح کسب و کار، محیط، ترجیح مصرف کننده و تکنولوژی باعث ایجاد تغییر در مزیت رقابتی شرکت ها می شود. در کسب و کار چیزی که امروز بکار می آید، ممکن است فردا کار نکند.
دلیل دیگری که باعث می شود مزیت رقابتی تباه شود، تمایل شرکت ها به کپی برداری از یکدیگر است. اگر شما یک محصول موفق تولید کنید، به سرعت کپی می شود یا اگر شما یک تکنیکک بازاریابی موثر را بکار ببرید، به سرعت مورد تقلید قرار می گیرد.

مزیت رقابتی پایدار، چیزی است که شما بهتر از هر سازمان دیگری انجام می دهید که به راحتی کپی نمی شود.

در اینجا به معرفی تعدادی از عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی پایدار می پردازیم:
۱- منابع انسانی
دانش و توانایی نیروی انسانی شما، مهم ترین منبع مزیت رقابتی تان است.محصولات می آیند و می روند، اما تیمی که بطور مکرر محصولات را طراحی و تولید می کنند و باعث جذب و ماندگاریی مشتری می شود، پایدار است.

۲- فرهنگ
مزیت رقابتی پایدار، درواقع توانایی شما برای نوآوری و ایجاد تغییر است.شما ممکن است تیم با استعداد بالا داشته باشید، با این حال اگر باهمدیگر و برای هدفی واحد تلاش نکنند، متاسفانهه نمی توان آن را مزیت رقابتی پایدار نامید. سیاست های اداریِ منفی و مقاومت در برابر تغییر باعث از بین رفتن مزیت رقابتی شما می شوند. فرهنگ سازمان شما، روشی است که تیمتان با یکدیگر بر روی هدفی واحد کار می کنند.

۳- فرآیند
اگر شما می توانید سریع تر و ارزان تر از بقیه تولید کنید، احتمالا دارای مزیت رقابتی پایدار هستید. برای رقابایتان سخت است که از فرآیند برتز شما بتوانند کپی برداری کنند. در برخیی موارد، دلیل این اتفاق این است که، فرآیند کار در پشت درهای بسته اتفاق می افتد. اگرچه، حتی فرآیندهای عمومی مانند ارائه خدمات به مشتری هم به سختی کپی می شود. بعضی از شرکت ها، روابط متقابل خوبی با مشتریانشان دارند که در طول دهه ها ماندگار است، بقیه شرکت ها، روابط خصمانه ای با مشتریانشان دارند که آن ها را به مرز ورشکستگی می رساند.

۴- دانش
دانش عمومی بصورت گسترده در اینترنت وجود دارد، درحالیکه دانش خاص صنایع بزرگ در سیستم مدیریت دانش شرکت محفوظ مانده است. مساله مهم درمورد دانش این است که به تغییرر شرکت شما کمک می کند و تا زمانی که شرکت شما تغییر می کند، دانشتان نیز پایدار است.

۵- تکنولوژی
شرکت ها تکنولوژی را در هم می آمیزند تا نوآوری، تولید، فرآیند و روابطشان با مشتری را ساپورت کنند. در شرکت های بزرگ، این تکنولوژی بصورت پیچیده در می آید. شرکت هایی کهه بصورت موثر تکنولوژی را طراحی و اداره می کنند دارای مزیت رقابتی قابل توجهی نسبت به شرکت هایی هستند که تلاش برای توسعه قابلیت ها و کارایی تکنولوژی دارند

۶- سرمایه
سرمایه گذاری می تواند مزیت رقابتی به همراه داشته باشد، البته اگر سرمایه منحصر بفردی در اختیار داشته باشید که
هیچ کس دیگر قادر به تهیه آن نباشد.

۷- پایداری و مزیت رقابتی پایدار
تغییرات کسب و کار همیشه قابل پیش بینی نیست. با این حال، یکبار یک روند بزرگ پدیدار می شود که همه چیز را تحت تاثیر قرار می دهد. پایداری یکی از این روندها است.

تعریف مزیت رقابتی پایدار: مزایای رقابتی پایدار از منابع و توانایی های سازمان منشعب می شود که با ارزش، کمیاب، غیرقابل تقلید کامل و غیر قابل جایگزین می باشد.

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

*