ارائه راهکارهای یکپارچه سازی سازمانی در بستر BPMS | گروه تخصصی بتاو

 

فرایندهای راهکار مدیریت منابع مالی

 1. برنامه ریزی ،بودجه بندی،پیش بینی
 2. حسابداری هزینه و کنترل
 3. مدیریت هزینه
 4. ارزیابی و مدیریت عملکرد مالی
 5. فرآیند اعتبار مشتری
 6. فاکتورمشتری
 7. فرآیند حساب های دریافتنی/AR
 8. فرآیند مدیریت و جمع آوری
 9. مدیریت و پردازش تعدیلات و کسورات
 10. مدیریت سیاست ها و رویه ها
 11. حسابداری عمومی
 12. حسابداری دارایی های ثابت
 13. انجام گزارش های مالی
 14. برنامه ریزی سرمایه  پروژه
 15. حسابداری پروژه سرمایه ای
 16. گزارش زمان
 17. مدیریت پرداخت
 18. فرآیند مالیات حقوق و دستمزد
 19. فرآیند حساب پرداختنی
 20. بازپرداخت هزینه فرآیند
 21. مدیریت سیاست ها و رویه های خزانه داری
 22. مدیریت حسابهای درون بانکی
 23. مدیریت بدهی و سرمایه گذاری
 24. نظارت و اجرای ریسک و توقف معاملات
 25. ایجاد کنترلهای داخلی، سیاستها و رویه ها
 26. کنترل و نظارت بر انطباق سیاستهای کنترل و رویه های داخلی
 27. گزارش انطباق کنترلهای داخلی
 28. توسعه و برنامه ریزی استراتژی ها مالیاتی
 29. فرآیند مالیات
 30. نظارت بر نرخ های بین المللی
 31. مدیریت معاملات
 32. نظارت کردن بر نرخ ارز / ارز های تامینی
 33. گزارش نتایج

 

 نمونه ای از آنالیز فرآیندهای فوق به شرح زیر می باشد:

 

حساب های پرداختنی

این فرآیند شامل پردازش پرداخت های مربوط به هزینه های عملیاتی و سایر تعهدات فروشنده ( از جمله : بازبینی حساب های پرداختنی با توجه به سوابق فروشنده،مدیریت تجارت الکترونیک،بررسی صورت حساب ها و تایید پرداخت ها ، پردازش مالیات ها و تعدیل سوابق حسابداری) و ایجاد خط مشی ها و رویه های پردازش حساب های پرداختنی و تمامی اقدامات وابسته به آن است.

 

مدیریت خزانه

این گروه فرآیندی شامل مدیریت خط مشی ها و رویه های خزانه داری ، وجوه نقد ، حساب های درون بانکی ، بدهی ها ، سرمایه گذاری ها و ریسک های مالی است.

 

حسابداری مدیریت و برنامه ریزی

شامل فرآیندهای برنامه ریزی مالی است که در برگیرنده ی پیش بینی های سالانه و فصلی درآمدها ،هزینه ها ، سود عملیاتی ، درآمد خالص و سرمایه گذاری هاست. فرآیندهای این گروه از طریق تجزیه و تحلیل گذشته سازمان و ارائه ی موثرترین پیشنهادات جهت تخصیص منابع ، در پی بیشینه کردن ارزش اقتصادی برای ذی نفعان هستند.

 

حسابداری درآمد

این گروه فرآیندی شامل ثبت و گزارش های داده های مربوط به کالاها و خدمات فروش رفته می شود. حسابداری درآمد ، یکی از مولفه های مهم تهیه صورت های مالی است که منعکس کننده تصمیمات مربوط به تحقق درآمد در یک دوره ی زمانی معین و واخواست بدهی های مشکوک الوصول و تعهدات معوق مثل ضمانت نامه هاست.

product

 

گزارش دهی و حسابداری عمومی

این گروه فرآیندی شامل فرآیندهای مربوط به مدیریت سوابق مالی شرکت ( از جمله : جدول حسابها، پردازش ثبت های دفتر روزنامه و تعدیل حساب های دفتر کل) ، اقدامات عملیاتی جهت بستن دفاتر بصورت ماهانه،فصلی و سالیانه و ثبت ، ردیابی و استهلاک دارایی ثابت است.

 

حسابداری دارایی ثابت

شامل برنامه ریزی و نظارت بر پروژه های مربوط به دارایی های ثابت ( پروژه های سرمایه ای)است. این گروه فرآیندی عموما در ارتباط با تحصیل و تملک دارایی های ثابت است.

 

کنترل های داخلی

شامل کنترل های عملیاتی ، نظارت بر وجود تطابق در کنترل رویه ها و گزارش مربوط به تطابق کنترل های داخلی .

 

مدیریت مالیات

شامل نظارت بر فرآیندهای مرتبط با برآورد بدهی های مالیاتی دوره ای سازمان و حصول اطمینان از تکمیل اظهار نامه های مالیاتی و پرداخت آنها هنگام سررسید.

 

حقوق و دستمزد

شامل گزارش زمان، مدیریت پرداخت و پردازش مالیات هاست.

 

budget

 

 

برخی از شاخص های مدیریت شده توسط این راهکار برای سازمان

 • هزینه اجرای فرآیند مدیریت و پردازش تعدیلات و کسورات
 • هزینه های برون سپاری اجرای فرآیند مدیریت و پردازش مطالبات وصول شده
 • هزینه سیستم های  فرآیند مدیریت و پردازش تعدیلات و کسورات
 • هزینه سیستم های  فرآیند حساب های دریافتنی
 • هزینه پرسنل مجری فرآیند ارزیابی و مدیریت عملکرد مالی
 • هزینه برون سپاری انجام فرآیند حسابداری هزینه و کنترل و فرآیند مدیریت هزینه
 • هزینه برون سپاری انجام فرآیند برنامه ریزی،بودجه بندی و پیش بینی
 • هزینه ی اجرای فرآیند
 • پیش بینی مالی
 • ارزیابی مالی بازارها
 • درصد رسیدهای پردازش شده بدون خطا
 • درصد تغییر در سود ناخالص شرکت
 • هزینه پرسنل مجری فرآیند
 • درصد تخفیفات اخذ شده از فروشنده