ارائه راهکارهای یکپارچه سازی سازمانی در بستر BPMS | گروه تخصصی بتاو

 

فرایندهای راهکار ارتباطات خارجی سازمان

 

 1. ایجاد ارتباط با سرمایه گذاران و سهامداران
 2. ایجاد ارتباط با تحلیلگران
 3. مدیریت ارتباط با دولت
 4. مدیریت ارتباط با بدنه شبه دولتی
 5. مدیریت ارتباط با گروه های تجاری و صنعتی
 6. مدیریت ارتباط با هیئت مدیره
 7. نتایج گزارشات
 8. گزارش یافته های ممیزی
 9. ایجاد خط مشی های اخلاقی
 10. مدیریت سیاست های مدیریت سازمان
 11. صیانت از سرمایه معنوی سازمان
 12. حل مناقشات
 13. ارائهمشاوره
 14. مذاکره و تدوین قراردادها و تفاهم نامه ها
 15. ارتباطات مردمی و اطلاع رسانی
 16. انتشارات
 17. ارتباط با رسانه ها
 18. سمعی و بصری
 19. مناسبت ها و مراسم

 

 نمونه ای از آنالیز فرآیندهای فوق به شرح زیر می باشد:

 

ایجاد ارتباط با سهامدارن و سرمایه گذاران

ارتباط و جذب سرمایه گذاران و سهامداران برای هر شرکتی در کنار فروش محصولات یا خدمات تولیدی از شاهرگهای حیاتی هر سازمانی محسوب میشود. به منظور نیل به این هدف ، تدوین استراتژیها، اهداف ، پیامها ی مرتبط و دیگر ابزار ممکنه قدمهای اولیه مورد نیاز است.

در این فرآیند طی نشستهایی با حضور مدیر ارتباط با سرمایه گذاری ، مدیران ارشد، فناوری اطلاعات، مالی و بازاریابی استراتژیهای اصلی، اهداف کمی و کیفی، پیامهایی جهت ایجاد شعایر سازمانی در تمامی واحدها احصا می گردد.

 

A1

 

ایجاد ارتباط با تحلیلگران

تحلیل گر شخصی است که علاوه بر آشنایی به مسایل اقتصادی کلان و خرد و جهانی – سیاسی- اقتصاد محلی- مدیریت مالی و سرمایه و… دارای استراتژی و هدف باشد. از اینرو برامه ریزی جهت ایجاد و مدیریت نشستهایی با  وی جهت در جریان قرار گرفتن فعالیتهای انجام گرفته در حوزه ارتباط با سرمایه گذارن و سهامداران جزو لا ینفک برنامه هر مدیر سرمایه گذاری باید باشد.

تحلیلگر با اطلاعات اخذ شده از واحدهای مختلف سازمان و بازخورهای مالی با تکیه بر دانش و قدرت تحلیلش طی جلساتی برداشتهای خود، بازخورهای گرفته شده و پیش بینی های برنامه ها ار در اختیار مدیر قرار می دهد.

 

A2

 

 

چرا BPMS  برای فرآیندهای ارتباط با عوامل خارج از سازمان حیاتی است؟

از آنجائیکه سهامداران و سرمایه گذاران بالقوه سرمایه های ارزشمند هر سازمانی محسوب می شوند بی شک عدم حضورشان هر سازمانی را با مشکلات عدیده ای روبرو می سازد. به منظور ایجاد رابطه ای مستحکم و منظم با ایشان وجود نظامی یکپارچه و غیر قابل نفوذ ضروری می نماید . با توجه به مزایای موجود در سیستم bpms می توان از آن به منظور ایجاد و گسترش روابط با سهامدارن، سرمایه گذاران و من جمله روابط خارجی با شرکت بهره برد.

 

برخی از شاخص های مدیریت  شده توسط این راهکار برای سازمان

 • افزایش درصد سود سالیانه سهام داران
 • متوسط قراردادهای فرسایشی
 • ارزیابی قراردادهای سودآور
 • متوسط نمره ارزیابی رضایت مدیران صنعت از محصولات