ارائه راهکارهای یکپارچه سازی سازمانی در بستر BPMS | گروه تخصصی بتاو

 

فرایندهای راهکار تحویل کالا و خدمت

 

۱.توسعه استراتژی تولید و مواد

۲. مدیریت تقاضا برای محصولات و خدمات

۳. ایجاد طرح مواد

۴. سرخط برنامه تولید

۵. طرح نیازمندی های توزیع

۶.  برقراری  محدودیتهای برنامه ریزی توزیع

۷.   بررسی سیاستهای برنامه ریزی توزیع

۸. ارزیابی  عملکرد برنامه ریزی توزیع

۹. توسعه رویه ها و استانداردهای کیفیت

۱۰. توسعه استراتژیهای منبع یابی

۱۱. انتخاب عرضه کنندگان و حفظ و توسعه ارتباطات

۱۲. سفارش مواد و خدمات

۱۳. برنامه تولید

۱۴. تولید محصول

۱۵. اطمینان از کیفیت خدمات

۱۶. تعریف استراتژی تدارکات

۱۷. برنامه ریزی و مدیریت جریان مواد ورودی

۱۸. اداره انبار

۱۹. اداره حمل و نقل

۲۰. مدیریت مرجوعی ها، تدارکات مرجوعی

۲۱. تایید کردن خدمات خاص برای هر مشتری

۲۲. نگهداری و مدیریت سوابق تولید

 

 نمونه ای از آنالیز فرآیندهای فوق به شرح زیر می باشد:

 

برنامه تولید

در این فرایند ابتدا به تشریح طرح تولید می پردازیم و مقدار مواد مورد نیاز برای تولید را از تامین کنندگان دریافت می داریم. در این قسمت یک برنامه زمانی برای دریافت و عرضه کالا و خدمات به مصرف کنندگان و عرضه کنندگان، ایجاد می کنیم.در آخر هم برنامه تولید را ایجاد کرده و سپس آن را اجرایی می کنیم.

۴-۱

 

شناسایی محدودیت های برنامه ریزی توزیع

در این فرایند ابتدا محدودیت های توزیع مورد نظر شناسایی و تشریح می شوند.سپس برای هر یک از این محدودیت ها در سیستم کدی تعریف می شود و پس از آن بر روی این اقدامات نظارت و کنترل صورت می گیرد.در صورت وجود محدودیت توزیع آن مناطق حذف خواهند شد و در صورت عدم وجود محدودیت مقدار موجودی مورد نیاز برای ارسال به هر منطقه تعیین خواهد شد.

۴-۲

اطمینان از کیفیت خدمات

این فرایند برای شناسایی انچه که مورد درخواست مشتریان بوده است ولی شرکت تولید کننده نتوانسته است آنها را براورده سازد و ما می خواهیم دریابیم چه مواردی از نظر مشتری دارای مشکل ونقص می باشد و سعی در جهت برطرف کردن نواقص و مشکلات برآییم.

 

۴-۳

 

مزایای استفاده از BPMS در تحویل خدمات و محصولات

راهکار حاضر با ارائه دیدی کلی نگر و فرایندی این امکان را برای شرکت و سازمان شما فراهم می آورد تا بتوانید در زمان کمتر دیدی جامع تر نسبت به کار اجرایی خود داشته و در نتیجه با دیدی فرایندی و کلی و در عین حال با در نظر گرفتن جزئیات بهترین استراتژی ها را به کار ببرید.

مدیران با به کار گیری این نرم افزار می توانند:

– با حفظ هماهنگی با دیگر ارکان سازمان یا شرکت تصمیم‌های هوشمندانه بلندمدت بگیرند.

– عملکرد شرکت را بهبود بخشیده و نتایج کسب‌وکار خود را به حداکثر برسانند.

– تحلیل درستی از بازار و رقبا داشته باشند.

– محدودیت‌ها را شناسایی کنند و بر اساس نقاط قوت و ضعف سازمان تصمیم بگیرند.

– تحلیل واقعی از فرصت‌ها و تهدیدهای محیط برای اتخاذ بهترین تصمیمات داشته باشند.

 

برخی از شاخص های مدیریت شده توسط این راهکار برای سازمان

 • سیاست گذاری کار ومواد
 • ظرفیت ها تولید و عرضه
 • ارزیابی پیش بینی های صورت گرفته
 • درصد توقفات ناشی از نبود مواد
 • مدیریت برنامه ها و نیازمندی های تولید
 • الزامات و نیازمندی های توزیع
 • مدیریت محدودیت های برنامه ریزی توزیع
 • مدیریت شبکه های توزیع و ساست های منبع یابی
 • درصد بازدید ایمنی
 • بازرسی، نظارت و کنترل کیفی و ایمنی عملیات
 • تحویل به موقع تامین کنندگان
 • کیفیت قطعات تامین کنندگان
 • تدارکات و ارائه خدمات عمومی برای فروشندگان
 • تدارکات و ارائه خدمات عمومی
 • ثبت و رسیدگی به شکایت های مشتریان
 • درصد انجام فرآیندهای تدارکاتی
 • تاخیر در تامین و تحویل کالاهای اضطراری